اقدامات شدیدتر مقابله با کرونا در توکیو، کیوتو و اوکیناوا

دولت مرکزی ژاپن احتمالا به استانداران توکیو، کیوتو و اوکیناوا اجازه خواهد داد تا اقدامات هدفمند برای مقابله با ویروس کرونا اجرا کنند.

سوگا یوشیهیده نخست وزیر روز پنجشنبه قصد خود مبنی بر اجازه دادن به توکیو برای اتخاذ چنین اقدامی طبق درخواست استاندار را اعلام کرد.

سوگا گفت که توکیو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیش از ۵۰۰ مبتلای جدید را گزارش کرده و نرخ اشغال تخت های بیمارستان برای کووید-۱۹ در حال افزایش است.

دولت مرکزی همچنین اوضاع در شهرهای کیوتو و اوکیناوا از قبیل تعداد تخت های خالی بیمارستان ها و نگرانی ها نسبت به نسخه های جهش یافته ویروس کرونا را مد نظر گرفت.

دولت مرکزی احتمالا اجازه خواهد داد که اقدامات جدی تر از روز دوشنبه آغاز شود و در کیوتو و اوکیناوا تا پنجم ماه مه و در توکیو تا یازدهم مه ادامه یابد.

در حال حاضر، در نقاطی از استان های اوساکا، هیوگو و میاگی تمهیدات مشابهی اجرا می شود.