فائوچی: واکسن مدرنا تا شش ماه موثر است

آنتونی فائوچی، مشاور ارشد پزشکی کاخ سفید می گوید احتمالا واکسن مدرنا برای حداقل شش ماه علیه کووید-۱۹ مصونیت ایجاد می کند.

فائوچی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت میزان قابل توجهی اطلاعات درباره مدت مصونیت این واکسن موجود است.

با اشاره به مطالعه و بررسی افرادی که دوبار واکسن مدرنا دریافت کرده اند فائوچی گفت فعالیت های پادتن در تمامی گروه های سنی برای حداقل شش ماه بالا باقی می ماند.

او گفت انتظار می رود واکسن های ساخت شرکت های دیگر نیز نتایج مشابه ای داشته باشند و افزود جهت تعیین تاثیر دوز تقویتی برای تمدید مدت مصونیت و اینکه آیا این مصونیت علیه نسخه های جهش یافته نیزحفظ می شود یا خیر به تحقیقات بیشتری نیاز است.

فایزر، شرکت دارو سازی آمریکایی و بیو ان تک، شریک آلمانی آن ماه گذشته گفتند واکسن کووید-۱۹ آنها ۳ / ۹۱ درصد تا شش ماه پس از تزریق واکسن دوم موثر است.