احتمال ارتباط واکسن آسترازنکا با لختگی خون

ناظر دارویی اتحادیه اروپا به احتمال ارتباط بین واکسن های ویروس کرونا ساخته شده توسط شرکت آسترازنکا و موارد نادر لختگی خون اشاره کرده است.

لختگی خون در بین افرادی مشاهده شده است که یک دوز از واکسن ویروس کرونا، که به طور مشترک توسط شرکت آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد ساخته شده را تزریق کرده اند.

مقامات آژانس دارویی اروپا روز چهارشنبه برای توضیح یافته هایشان مربوط به این موضوع با خبرنگاران دیدار کردند.

به گفته این آژانس، لخته شدن خون با تعداد کم پلاکت باید به عنوان یک اثر جانبی بسیار نادر واکسن ویروس کرونای آسترازنکا شمرده شود.

این آژانس اشاره کرد که بیشتر موارد گزارش شده تاکنون در زنان زیر ۶۰ سال طی دو هفته اول از دریافت اولین دوز این واکسن اتفاق افتاده است.

بنا بر گزارش ها این لختگی ها در رگ هایی در مغز و همینطور سرخرگ ها اتفاق افتاده اند، و این آژانس می گوید هنوز عوامل خطر مشخصی تأیید نشده است.

در همین شرایط، کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که خطر لختگی خون بسیار نادر است و از هر یک میلیون نفری که واکسینه شده اند، در چهار نفر اتفاق می افتد.

آژانس دارویی اروپا و کمیته مشترک واکسیناسیون و ایمن سازی بریتانیا هر دو این نظر را داشتند که احتمال لختگی خون نادر است، و اینکه فواید ادامه واکسیناسیون برای افرادی که این واکسن را تزریق می کنند همچنان بیشتر از خطرهای آن است.