ابتلای ۵۴۵ نفر دیگر به کرونا در توکیو

دولت کلانشهر توکیو روز پنجشنبه ۵۴۵ مبتلا به ویروس کرونا را تائید کرد.

از ۲۱ مارس که وضعیت اضطراری لغو شد این اولین باری است که جمع کل روزانه مبتلایان در پایتخت ژاپن برای دومین روز متوالی از ۵۰۰ نفر بیشتر می شود.

روز چهارشنبه ۵۵۵ ابتلا گزارش شد که از روز ششم فوریه اولین باری بود که تعداد روزانه مبتلایان از ۵۰۰ نفر بیشتر می شد.

جمع کل مبتلایان روز پنجشنبه ۷۰ نفر نسبت به هفته قبل بیشتر است که برای هشتمین روز متوالی نسبت به یک هفته قبل از آن افزایش داشته است.

جمع کل مبتلایان در توکیو اکنون ۱۲۴ هزار و ۴۵۰ نفر است.