اوساکا روز پنجشنبه ۹۰۵ مبتلای جدید به ویروس کرونا را تأیید کرد

استانداری اوساکا می گوید که روز پنجشنبه ابتلای ۹۰۵ نفر دیگر به ویروس کرونا را در این استان تأیید کرده است.

این اولین باری است که تعداد مبتلایان روزانه در این استان از ۹۰۰ نفر فراتر می رود.

این رقم همچنین از رکورد ۸۷۸ مبتلا در روز پیش از آن نیز فراتر رفته است و همچنین این سومین روز متوالی که تعداد مبتلایان به یک رکورد جدید می رسد.