اجرای کنسرت پیانیست ژاپنی قبل از رسیدن به سن ۱۰۰ سالگی

یک پیانیست ژاپنی چند روز قبل از اینکه به سن ۱۰۰ سالگی برسد کنسرتی اجرا کرده است.

خانم موروئی مایاکو در سال ۱۹۲۱ متولد شد و در سال ۱۹۴۵ به عنوان یک پیانیست حرفه ای فعالیت خود را آغاز کرد. سپس به برلین نقل مکان کرد و در سنین ۳۰ تا ۶۰ سالگی در ۱۳ کشور کنسرت هائی اجرا کرد. مورائی مسن ترین پیانیست فعال در ژاپن است.

این کنسرت یادبود روز چهارشنبه و پیشاپیش روز ۱۸ آوریل که او به سن ۱۰۰ سالگی می رسد درتوکیو اجرا شد.

طی این کنسرت خانم مورائی در مورد احساس خود درباره صد سالگی صحبت کرد.

او گفت حالا درک کرده است که برای یک پیانیست خوب بودن به چه جیزی نیاز است و او باید به عنوان یک انسان درک درونی خود را عمیق تر کند.

او گفت فکر می کند از این طریق می تواند هنر خود را خلق کند و شدیدا احساس می کند که هنر بی انتها است و حتی اگر ۲۰۰ سال هم عمر کند کافی نخواهد بود.