مخالفت فعالان با اصلاحات قانون مهاجرت ژاپن

فعالانی حامی پناهجویان در ژاپن می گویند طرح دولت برای بازنگری قانون مهاجرت برابر با نقض حقوق بشر است زیرا اخراج اجباری افراد از کشور را امکان پذیر می کند.

فعالان و وکلا روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری درباره این اصلاحات برنامه ریزی شده ابراز نگرانی کردند.

این طرح در واکنش به افزایش تعداد خارجیانی است که در مراکز اداره مهاجرت به دلیل نداشتن ویزا و دلایل دیگر در بازداشت بسر می برند و حاضر به بازگشت به کشورهای خود نیستند که منجر به طولانی شدن اقامت آنها در ژاپن شده است.

این بازنگری به این بازداشت شدگان اجازه می دهد که اگر که خطر فرار آنها وجود نداشته باشد و یا شرایط خاصی داشته باشند با خانواده ها و یا حامیان خود بمانند

این بازنگری همچنین مقامات ژاپنی را قادر می کند تا با توسل به زور کسانی را که سه بار تقاضای پناهندگی کرده اند به کشورهایشان بازگردانند.

این فعالان و وکلا گقتند قویا مخالف این تغییرات قانونی هستند و افزودند که نرخ پذیرش پناهنده در ژاپن ۴ / ۰ درصد است که در مقایسه با آمریکا و اروپا بسیارکم است.