۳۴۲۱ مبتلا به کرونا در ژاپن

مقامات بهداشت ژاپن تا ساعت ۶ بعدازظهر روز چهارشنبه ۳۴۲۱ مبتلای جدید و ۲۵ مرگ ناشی از این ویروس را گزارش کردند.

تعداد مبتلایان روزانه در ژاپن برای اولین بار از ۳۰ ژانویه که ۳۳۳۹ مورد بود از سه هزار نفر بیشتر شده است.