شناسایی ۸۷۸ مبتلای جدید در استان اوساکا

استاندار استان اوساکا واقع درغرب ژاپن می گوید روز چهارشنبه این استان ۸۷۸ مبتلای جدید به ویروس کرونا را تائید کرده است که تا کنون در این استان بیسابقه بوده است.

این اولین باری است که مبتلایان روزانه این استان از ۸۰۰ نفر فراتر می رود.

استان هیوگو در مجاروت استان اوساکا نیز ۳۲۸ نفر مبتلا را تائید کرده است که رکورد بیسابقه ای برای این استان است.

استان نارا یکی دیگر از استان های همجوار استان اوساکا نیز ۸۱ مبتلا را گزارش کرد که برای سومین روز متوالی رکورد تازه ای است.

در عین حال دولت کلانشهر توکیو ۵۵۵ مبتلای جدید در پایتخت را تائید کرده است.

از اواسط ماه مارس یعنی زمانیکه دومین وضعیت اضطراری در توکیو و سه استان همجوار آن لغو شد این بالاترین رقم بوده است.