افت درآمد خط آهن «جی آر ایست» ژاپن به دلیل کاهش تعداد مسافران

خط آهن شرق ژاپن، جی آر ایست، گرداننده اصلی قطارهای ژاپن می گوید که در نتیجه کاهش تعداد مسافران در بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا میزان درآمد این شرکت کاهش یافته است.

مدیران این شرکت می گویند درآمد حاصل از خدمات ریلی در سال مالی منتهی به ماه مارس گذشته در مقایسه با سال مالی ۲۰۱۸ یعنی قبل از همه گیری جهانی ویروس کرونا به میزان ۴ / ۴۹ درصد کاهش یافت.

تقاضا برای مسافرت و انجام سفرهای کاری و در نتیجه تعداد مسافران کاهش یافته است.

جی آر ایست در ماه ژانویه اعلام کرد ضرر خالصی که این شرکت در سال مالی گذشته متحمل شده است معادل حدود ۱ / ۴ میلیارد دلار می باشد.

فوکاساوا یوجی، رئیس جی آر ایست می گوید این شرکت در نظر دارد برای سازگار شدن با شرایط موجود از هزینه ها بکاهد و خدمات جدیدی را توسعه دهد که پاسخگوی شیوه در حال تغییر زندگی باشد.