استان اوساکا وضعیت پزشکی اضطراری اعلام کرده است

استان اوساکا واقع در غرب ژاپن، پس از افزایش سریع موارد ابتلا به ویروس کرونا یک وضعیت پزشکی اضطراری در این استان اعلام کرده است.

یوشیمورا هیروفومی، استاندار اوساکا روز چهارشنبه در نشست یک کارگروه گفت ابتلا به این ویروس با سرعت بیسابقه ای در حال گسترش است و وضعیت مبتلایان سریع تر حاد می شود و افزود به باور او شرایط آشکارا نشان دهنده تاثیر نسخه های جهش یافته این ویروس است.

او همچنین گفت شبکه درمانی محلی در حال حاضر زیر فشار زیادی قرار گرفته است.

این نشست گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه نرخ اشغال تخت های بیمارستان ها برای بیماران حاد کووید-۱۹ تا روز چهارشنبه احتمالا از ۷۰ درصد فراتر رود.

مقامات همچنین گزارش می کنند علیرغم اینکه تعداد تائید شده موارد ابتلا به نسخه های جهش یافته این ویروس نسبتا کم است اما بیماران بیشتری در مدت زمان کوتاهتری شرایطشان وخیم تر می شود.

این کارگروه همچنین تصمیم گفت تا قویا از ساکنان بخواهد زمانیکه با یکدیگر به صرف غذا می پردازند چهار نفر و یا کمتر باشند و همه آنها ماسک به صورت زده باشند. این کارگروه همچنین از مردم می خواهد تا از برگزاری مهمانی و رفتن های غیر ضروری به استان های دیگر خودداری کنند.