صندوق بین المللی پول چشم انداز اقتصاد جهانی را ارتقا داد

صندوق بین المللی پول با اشاره به واکسیناسیون ویروس کرونا و بسته کمکی بزرگ آمریکا، چشم انداز اقتصاد جهانی برای سال جاری را ارتقا داده است.

صندوق بین المللی پول روز سه شنبه گفت که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۱ اقتصاد جهانی ۶ درصد رشد داشته باشد که ۵ / ۰ واحد از پیش بینی قبلی بیشتر است و نسبت به سال گذشته که ۳ / ۳ درصد انقباض داشت جهش بزرگی محسوب می شود.

این صندوق با اشاره به تاثیر بسته کمکی ۲ تریلیون دلاری، پیش بینی خود در مورد رشد اقتصادی آمریکا را با ۳ / ۱ واحد افزایش به ۴ / ۶ درصد تغییر داد. انتظار می رود که اقتصاد آمریکا پس از افت بی سابقه در سال ۲۰۲۰، در سال جاری به سطح پیش از همه گیری بازگردد.

از آنجایی که چین نیز به عادی سازی فعالیت های اقتصادی ادامه می دهد چشم انداز رشد اقتصادی برای این کشور هم با ۳ / ۰ واحد افزایش به ۴ / ۸ درصد رسید.

پیش بینی رشد اقتصادی برای ژاپن به ۳ / ۳ درصد و برای آلمان به ۶ / ۳ درصد افزایش داده شد.

صندوق بین المللی پول می گوید که بازگشت اقتصاد بسیاری از کشورها به سطح پیش از همه گیری تا سال آینده یا بیشتر طول خواهد کشید و هشدار می دهد که در هنگام بازگشت اقتصاد به رشد، ممکن است نابرابری ها افزایش پیدا کند.