تصمیم نخست وزیر ژاپن برای دیدار از هند و فیلیپین

ان اچ کی دریافته است که دولت ژاپن در حال انجام تدارکات دیدار نخست وزیر سوگا یوشیهیده از هند و فیلیپین از اواخر آوریل است.

این دیدار در حالی برنامه ریزی شده است که سوگا در تلاش برای تعمیق روابط با آمریکا، استرالیا، هند و سایر کشورهایی است که در مواجهه با رشد قدرت نظامی و اقتصادی چین با ژاپن ارزش های مشترکی دارند.

قرار است او هفته آینده برای انجام مذاکرات با رئیس جمهور جو بایدن از آمریکا دیدار کند.

هند از دیرباز یک سیاست خارجی نامتوازن تر داشته است اما اکنون به دلیل ادامه تنش ها در یک منطقه مرزی مورد مناقشه با چین در پی برقراری روابط نزدیکتر با توکیو و واشنگتن است.

فیلیپین نیز با پکن بر سر مناقشه ارضی در دریای چین جنوبی اختلاف دارد.
سوگا امیدوار است که اولین گفت وگوهای رو در رویش با رهبران هند و فیلیپین به تحقق یک منطقه آزاد و باز اقیانوس های هند و آرام کمک کند.

احتمالا دولت تصمیم نهایی در مورد دیدار او از این کشورها را پس از ارزیابی وضعیت شیوع ویروس کرونا اتخاذ خواهد کرد.