پرسش و پاسخ: میزان تأثیر واکسن اسپوتنیک وی روسیه

ان اچ کی به پرسش های شنوندگان در مورد ویروس کرونا پاسخ می دهد. ما این مجموعه در مورد واکسن ها را ادامه می دهیم. امروز در سی و هفتمین بخش، به این پرسش پاسخ می دهیم: « واکسن اسپوتنیک وی روسیه تا چه حد موثر است؟»

مرکز ملی همه گیری و میکروبیولوژی گامالیا نتایج کارآزمایی بالینی واکسن اسپوتنیک وی ساخت روسیه را اعلام کرد. این مرکز گفت از میان ۱۹ هزار و ۸۶۶ نفری که در این کارآزمایی شرکت کردند، در ۱۶ نفر از ۱۴ هزار و ۹۶۴ نفری که این واکسن به آنها تزریق شد و در ۶۲ نفر از ۴۹۰۲ نفری که واکسن دارونما (پلاسیبو) دریافت کردند، علایم بیماری کووید-۱۹ تأیید شد. این مرکز می گوید تأثیرگذاری این واکسن ۶ / ۹۱ درصد است.

این مرکز می گوید همه ۲۰ نفری که علایم شدید داشتند واکسن دارونما دریافت کرده بودند. این مرکز همچنین می گوید این واکسن در جلوگیری از علایم شدید در روز بیست و یکم بعد از واکسیناسیون ۱۰۰ درصد موثر بوده است. واکسن اسپوتنیک وی در روسیه و دیگر کشورها در واکسیناسیون افراد مورد استفاده قرار می گیرد.

این اطلاعات در ششم آوریل تهیه شده است.