هشدار مرکز کنترل و پشیگیری از بیماری های آمریکا نسبت به افزایش شیوع کرونا در جوانان

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا می گوید که تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در سراسر کشور به ویژه در میان جوانان در حال افزایش است.

راشل والِنسکی، رئیس این مرکز در یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه نسبت به این افزایش ابراز نگرانی کرد.

براساس اعلام این مرکز در مقایسه با آمار اوایل ماه مارس که کمتر از ۶۰ هزار نفر در روز بود، تعداد روزانه مبتلایان جدید در طول هفته گذشته به طور متوسط به حدود ۶۴ هزار نفر افزایش یافته است.

والنسکی گفت دلیل این افزایش آمار تا حدی به خاطر نسخه های جهش یافته ای است که قابلیت انتقال بیشتری دارند و بخشی دیگر نیز به دلیل این حقیقت است که موارد جدید ابتلا بیشتر در میان جوانان شایع است.

او افزود:«متوجه شده ایم که بسیاری از موارد شیوع در میان جوانان با فعالیت های ورزشی و فعالیت های فوق برنامه آنها ارتباط دارد.»

خانم والنسکی از مردم خواست برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس، پروتکل های بهداشتی مانند استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی را رعایت کنند، به ویژه اینکه کلاس های حضوری در بسیاری از مدارس آمریکا از سرگرفته شده اند.

از آنجا که دولت توزیع واکسن در کشور را سرعت بخشیده در بسیاری از ایالت های آمریکا محدودیت های اعمال شده بر رستوران ها کاهش یافته و فعالیت های اقتصادی از سرگرفته شده اند. با این وجود تاکنون تنها ۱۸ درصد از کل جمعیت این کشور دوز دوم واکسن را هم دریافت کرده اند.