رویداد واترپلوی آزمایشی برای المپیک لغو می شود

ان اچ کی دریافته است یک رویداد آزمایشی واترپلو برای المپیک که برای روز شنبه در توکیو برنامه ریزی شده بود لغو خواهد شد.

مسئولان می گویند به دلیل اقدام های ضد کرونا، پرسنل مربوطه قادر نیستند برای این رویداد به ژاپن مسافرت کنند.

رویدادهای آزمایشی برای شنای موزون و شیرجه نیز ممکن است به همین دلیل لغو شوند. هفته گذشته، فینا نهاد جهانی اداره کننده ورزش شنا، قصد خود برای لغو این رویدادها را ابراز کرد.

نگرانی ها در مورد تأثیر احتمالی که لغو چنین رویدادهایی بر بازی های المپیک خواهد داشت در حال افزایش است. این بازی ها قرار است کمتر از چهار ماه دیگر برگزار شوند. هدف این رویدادهای آزمایشی شناسایی مشکلات بالقوه در اماکن برگزاری بازی های المپیک پیش از برگزاری بازی های اصلی است.