تعداد بی سابقه مبتلایان به ویروس کرونا در استان اوساکا

برای اولین بار تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در استان اوساکا واقع در غرب ژاپن، از ۷۰۰ نفر در روز فراتر رفت.

استانداری اوساکا روز سه شنبه تعداد ۷۱۹ مبتلا را گزارش داد. این بالاترین رقم روزانه در این استان تاکنون است. استانداری همچنین مرگ دو تن را تأیید کرد.

آمار روزانه اوساکا برای هشتمین روز پیاپی از توکیو بالاتر بود.

ارقام روز سه شنبه تعداد کل مبتلایان این استان را به ۵۵ هزار و ۷۴۹ نفر و تعداد کل مرگ و میر ناشی از کرونا را به ۱۱۹۷ تن رساند.

در عین حال، دولت کلانشهر توکیو تعداد ۳۹۹ مبتلای جدید به ویروس کرونا در روز سه شنبه در پایتخت را تأیید کرد که نسبت به یک هفته پیش ۳۵ نفر بیشتر بود.

این آمار روزانه در توکیو برای ششمین روز متوالی یک افزایش هفتگی را رقم زد.