آمریکا و ایران غیرمستقیم بر سر برجام گفتگو می کنند

آمریکا و ایران قرار است در تلاش برای نجات پیمان هسته ای ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت های جهانی، گفتگوی غیرمستقیمی در اتریش داشته باشند.

واسطه هایی از جمله اتحادیه اروپا این مذاکرات را برای روز سه شنبه در وین برنامه ریزی کرده اند.

آمریکا و ایران بر سر نحوه لغو تحریم ها و محدود کردن برنامه هسته ای ایران با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند.

هیئت های ایرانی و آمریکایی گفتگوی مستقیم نخواهند داشت ولی با هدف دستیابی به راهی برای عبور از موانع در این مذاکرات، با واسطه ها به طور جداگانه گفتگو خواهند کرد.

یک مقام بلندپایه دولت ایران در مصاحبه ای با ان اچ کی فاش کرد که دولت ایران از طرف آمریکا پیشنهادی در مورد نحوه پیش بردن مذاکرات دریافت کرده است.

این مقام تاکید کرد که تعیین یک چارچوب زمانی برای انجام اقدامات لازم جهت احیای پیمان هسته ای حائز اهمیت است.

از زمان خروج آمریکا از برجام، تنش های نظامی بین آمریکا و ایران بالا گرفته است. مذاکرات وین می تواند گامی در جهت ترمیم روابط تیره بین این دو کشور و احیای پیمان هسته ای باشد.