فروشگاه های زنجیره ای در ژاپن به دنبال کاهش زباله های پلاستیکی

فروشگاه های زنجیره ای شبانه روزی کوچک در ژاپن با انتخاب بسته بندی های کاغذی برای برخی غذاهای بیرون بر، گام هایی برای کاهش زباله های پلاستیکی برداشته اند.

برخی از فروشگاه های «لاوسون» برای برخی از غذاهای برنجی از ظرف های کاغذی استفاده می کنند. این فروشگاه زنجیره ای در نظر دارد این طرح را تا ماه مه به حدود ۶۴۰۰ شعبه گسترش دهد. این فروشگاه تخمین می زند که این کار به کاهش حدود ۲۵۰ تن زباله پلاستیکی در سال بیانجامد. لاوسون همچنین برای نوشیدنی های قهوه سرد به جای لیوان های پلاستیکی از لیوان های کاغذی استفاده خواهد کرد.

فروشگاه «فامیلی مارت» دست به کارهای مشابهی زده است. این فروشگاه زنجیره ای شبانه روزی از ماه مارس فروش غذای ماهی سالمون گریل شده در ظرف های کاغذی را آغاز کرد که تنها درِ آنها پلاستیکی است. بدین ترتیب میزان پلاستیک به کار رفته ۴۰ درصد کاهش داده می شود. این فروشگاه زنجیره ای در برنامه دارد که بسته بندی تازه را در سه نوع غذای دیگر در ماه جاری به کار بگیرد.

در ژاپن با همه گیری ویروس کرونا، به خاطر رویکرد بیشتر مردم برای خرید غذاهای آماده از بیرون به جای بیرون غذا خوردن، میزان پلاستیک دور ریخته شده نیز افزایش داشته است.