تایید ۲۴۹ مبتلای جدید به کرونا در توکیو

دولت کلانشهر توکیو روز دوشنبه ۲۴۹ مبتلای جدید به کرونا را گزارش کرده است که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵ نفر بیشتر است.

میانگین هفتگی روزانه مبتلایان در توکیو تا روز دوشنبه ۹ / ۳۹۱ نفر بوده که نسبت به یک هفته پیش ۶ / ۹ درصد بیشتر است. این میانگین برای ۲۴ روز متوالی از هفته های پیشین فراتر رفته است.

در استان اوساکا واقع در غرب ژاپن روز دوشنبه ۳۴۱ ابتلای جدید و یک فوت گزارش شد.

از لحاظ تعداد مبتلایان برای روز دوشنبه این سومین رقم بالا است. آمار روزانه اوساکا برای هفتمین روز پیاپی از توکیو بیشتر شده است.