برادر ناتنی پادشاه اردن تحت بازجویی قرار گرفت

وزیر خارجه اردن برادر ناتنی ملک عبدالله پادشاه این کشور را متهم به تبانی با بیگانگان در توطئه برای بی ثباتی کشور کرد.

ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، روز یکشنبه در یک نشست خبری در امان، پایتخت کشور، این ادعاها را نسبت به شاهزاده حمزه بن حسین مطرح کرد.

صفدی گفت تحقیقاتی درباره شاهزاده حمزه در جریان است و بیش از ۱۰ نفر دیگر از جمله اعضای سلطنتی نزدیک به شاهزاده هم بازداشت شده اند.

صفدی جزئیات مربوط به این توطئه یا عوامل خارجی را فاش نکرد، اما گفت که بازرسی های اولیه نشان می دهند «فعالیت ها و تحرکات این افراد به مرحله ای رسیده بود که مستقیما امنیت و ثبات کشور را تهدید می کرد.»

شاهزاده حمزه در سال ۱۹۹۹ که ملک عبدالله به تخت پادشاهی نشست، ولیعهد اردن شد. اما خلع او از این عنوان در سال ۲۰۰۴ موجب گمانه زنی هایی در مورد تیره شدن روابط شاهزاده با پادشاه شد.

شاهزاده حمزه در پیامی ویدئویی که به دست بی بی سی رسیده است، اتهامات علیه خود را رد کرد و گفت که تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

برای اردن که متحد آمریکا است و به عنوان یک کشور پادشاهی با ثبات شناخته می شود، مسئله بی ثباتی سیاسی امری نادر است.