ناو هواپیمابر چینی از میان جزایر اوکیناوا عبور کرد

وزارت دفاع ژاپن گفت یک ناو هواپیمابر چینی از میان دو جزیره در استان اوکیناوا، واقع در جنوب غربی ژاپن عبور کرده است. از ماه آوریل گذشته، این اولین عبور یک ناو چینی از این منطقه است که گزارش می شود.

این وزارتخانه گفت که نیروی دریایی دفاع از خود تأیید کرد که ناو هواپیمابر لیائونینگ، با همراهی پنج شناور دیگر، در فاصله روزهای شنبه تا یکشنبه از این مسیر عبور کرد.

در این گزارش آمده است که این کشتی ها از دریای چین شرقی وارد شده و قبل از ورود به اقیانوس آرام از میان جزیره اصلی اوکیناوا و جزیره میاکوجیما عبور کردند.

این وزارتخانه گفت این شناورها به آبهای سرزمینی ژاپن تجاوز نکرده اند و هیچ هواپیمایی از این ناوها بلند نشده یا روی آنها فرود نیامده است.

این ششمین باری است که یک ناو چینی از آب های بین این دو جزیره عبور می کند.