بازداشت راننده کامیون عامل سانحه ریلی در تایوان

دادگاهی در تایوان گفته است که راننده کامیونی که عامل حادثه مرگبار اخیر از خط خارج شدن قطار بوده، طبق درخواست دادستانان باید دو ماه در زندان بماند.

این دادگاه یکشنبه شب پس از بررسی نتایج بازپرسی و مدارکی که بازپرسان ارائه کرده بودند این تصمیم را گرفت. این دادگاه گفت که این راننده ممکن است شواهد را از بین ببرد و او مظنون به سهل انگاری منجر به مرگ است.

این حادثه روز جمعه در منطقه هوالاین در شرق تایوان روی داد و منجر به مرگ ۵۰ تن و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر دیگر شد.

شورای ایمنی حمل و نقل تایوان، نهاد مستقلی که بررسی این حادثه را برعهده دارد، تصاویر گرفته شده با دوربین روی قطار را تحلیل کرده است.

طبق گزارش رسانه های محلی، این شورا دریافته است که این کامیون قبل از برخورد قطار با آن، از یک سراشیبی سر خورده و روی ریل افتاده بود.

بازپرسان احتمال می دهند که ترمز دستی کامیون خراب شده باشد و یا درست عمل نکرده باشد. این راننده کامیون در عملیات عمرانی ایمن کردن این شیب مشغول به کار بوده است.