از سر گیری جشنواره شکوفه های گیلاس در یک شهر استان فوکوشیما

یک جشنواره شکوفه های گیلاس برای اولین بار طی دو سال گذشته در شهر تومیئوکا در شمال شرق ژاپن در نزدیکی مکان حادثه هسته ای سال ۲۰۱۱ برگزار شده است.

بخش یونوموری این شهر کوچک به داشتن یک مسیر ۲ / ۲ کیلومتری معروف است که ۵۷۰ درخت گیلاس در امتداد آن قرار دارند.

در سال ۲۰۱۷ که بخشی از فرمان تخلیه این شهر لغو شد، برگزاری این جشنواره سالانه نیز از سر گرفته شد اما سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع جهانی کرونا برگزاری آن متوقف شد.

در جشنواره امسال، دائر کردن دکه های اغذیه فروشی در امتداد این مسیر ممنوع شده است و بازدید کنندگان در زمان تماشای شکوفه های گیلاس و عکس برداری از آنها ماسک به صورت زده و فاصله با دیگران را رعایت می کنند.

مردی در سنین ۶۰ سالگی گفت که هر سال به تماشای شکوفه های گیلاس می آید و هر بار از آن لذت می برد. او افزود آنجا مکانی است که مردم شهر به آن نیاز دارند و از برگزاری مجدد این جشنواره مسرور است.