انتقال چندین مومیایی به موزه جدید در مصر

صفی از مومیایی های سلطنتی در خیابانی در قاهره، پایتخت مصر، در مسیر انتقال از موزه مصر به یک موزه جدید تشکیل شد.

شامگاه شنبه به وقت محلی، مومیایی های ۱۸ پادشاه و ۴ ملکه با کاروانی ویژه از موزه مصر به موزه ملی جدید تمدن مصر که در همین شهر است، منتقل شدند.

این مومیایی ها که بیش از ۳ هزار سال قدمت دارند، در کپسول های مخصوص تحت شرایط کنترل شده گذاشته شده بودند.

هر یک از این مومیایی ها با یک خودروی شبیه به تابوت سلطنتی حمل می شد.

گروهی از افراد در حالی که لباس های باستانی به تن داشتند، در جلوی این صف حرکت می کرد. آنها به کندی خیابانی به مسافت ۵ کیلومتر که برای عبور و مرور سایر نقلیه مسدود بود را طی کردند.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، برای استقبال از این گروه در موزه جدید بود.

این مومیایی ها حدود دو هفته دیگر برای عموم مردم به نمایش گذاشته می شوند.