کانال سوئز باز شد

اداره کانال سوئز مصر اعلام کرده است که ممانعت ایجاد شده در عبور از این کانال توسط یک کشتی باری برطرف شده است. این کشتی در کانال سوئز که پر رفت و آمدترین آبراه جهان است، به گل نشسته بود.

روز شنبه، این اداره گفت تمام ۴۲۲ کشتی مستاصل مانده به دلیل به گل نشستن کشتی ژاپنی اور گیون (Ever Given) که توسط یک شرکت تایوانی اداره می شود، تا پایان آن روز از این کانال عبور کردند.

یک شرکت ناظر عبور کشتی ها از کانال سوئز می گوید تا بامداد شنبه به وقت محلی حدود ۱۵۰ شناور وارد این کانال شده و منتظر عبور از آن بودند و عادی شدن عبور و مرور از این کانال زمان بیشتری می برد.

کشتی اور گیون وارد دریاچه ای در آن نزدیکی شده است تا اداره کانال سوئز بتواند دلیل به گل نشستن آن در این کانال را بررسی کند.

اوسامه ربیع، رئیس اداره کانال سوئز، پیشتر یادآور شده بود که ضرر بسته ماندن ۶ روزه این کانال بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.