آغاز اعتصاب هفتگی دانشجویان ژاپنی با هدف رسیدگی دولت به تغییرات آب و هوایی

دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان ژاپنی در درخواست برای اتخاذ اقداماتی جهت رسیدگی به تغییرات آب و هوایی یک اعتصاب هفتگی را آغاز کردند.

این اعتصاب هفتگی از روز جمعه در سراسر کشور آغاز شد. در مرکز توکیو شش نفر در مقابل وزارت اقتصاد اجتماع کردند. یکی از این افراد دانشجویی بود که برای حضور در این اعتراضات از شرکت در مراسم ثبت نام دانشگاهش صرف نظر کرده بود.

این دانش آموزان و دانشجویان از دولت می خواهند که میزان تعیین شده برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط ژاپن را به شدت در بازبینی جاری خود بر روی این سطح هدف، افزایش دهد. در حال حاضر هدف تعیین شده، ۲۶ درصد کاهش انتشار تا سال مالی ۲۰۳۰ در مقایسه با سطح انتشار در سال مالی ۲۰۱۳ است.

خانم یوکویی میساکی، دانشجوی سال دوم دانشگاه است. او می گوید تصمیم گرفته است حتی به قیمت دست کشیدن از بخشی از لذت و تفریح دوران دانشجویی خود، به این کارزار بپیوندد.

او می گوید که از دولت می خواهد سیاست هایی را برای آینده بهتر زمین به اجرا درآورد.