پیدا شدن حجم انبوهی از زباله های پلاستیکی در اعماق دریا در اطراف توکیو

محققان ژاپنی بر روی بستر دریا در اعماق آب های ساحلی شبه جزیره بوسو واقع در شرق توکیو، حجم عظیمی از زباله های پلاستیکی پیدا کرده اند.

محققان «سازمان علوم و فناوری دریایی و زمینی ژاپن (JAMSTEC)» در ماه های اوت و سپتامبر سال ۲۰۱۹ مطالعه ای بر روی آلودگی های دریایی ناشی از زباله های پلاستیکی انجام دادند.

این محققان با استفاده از زیردریاپیماهای مخصوص اعماق زیاد و دستگاه های دیگر، زباله های موجود بر روی بستر دریا در پنج نقطه با اعماق و فواصل مختلف از ساحل را مورد مطالعه قرار دادند.

از بستر دریا در عمق حدود ۵۷۰۰ متری و فاصله ۵۲۰ کیلومتری از سواحل شبه جزیره بوسو یک بسته پلاستیک همبرگر با تاریخ تولید سال ۱۹۸۴ و نیز یک تیوب خمیردندان پیدا شد.

محققان یاد شده در نقطه ای در فاصله ۴۸۰ کیلومتری از سواحل این شبه جزیره در اعماق دریا انبوهی از اشیاء پلاستیکی از جمله کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف پیدا کردند. بر اساس تعداد اشیاء مشاهده شده، آنها تخمین می زنند که در مجموع حدود هفت هزار شیء پلاستیکی در هر کیلومتر مربع باشد.