ارتش میانمار پیشنهاد خود برای آتش بس را نقض کرد

ارتش میانمار، علیرغم درخواست خود برای آتش بس، اقدام به حمله های هوایی بر ضد نیروهای مسلح اقلیت قومی «کارن» حامی تظاهرکنندگان مخالف با کودتا کرده است.

ارتش میانمار پیشنهاد برقراری یک ماه آتش بس موقت از روز پنجشنبه را داده بود، اما روز جمعه در ایالت کارن در جنوب شرق این کشور حمله های هوایی انجام داد.

ارتش میانمار همچنین نیروهای زمینی به این منطقه اعزام کرد. بنا به گزارش ها، گروه مسلح اقلیت قومی «کارن» در حال مقابله است.

حدود ۲۰ هزار نفر از ساکنان، این منطقه را ترک کرده اند. برخی از آنها به سمت مرز با تایلند گریخته اند.

به گفته یک گروه حامی حقوق بشر در میانمار، از کودتای یکم فوریه تا کنون ۵۵۰ نفر در جریان سرکوب ها جان باخته اند.

روز جمعه، مردم در سراسر میانمار به اعتراض ها ادامه دادند. بسیاری برای ادای احترام، گل نثار جان باختگان کردند.