پرسش های شما: طرح جدید مقابله با ویروس کرونا و تفاوت آن با وضعیت اضطراری چیست؟

ان اچ کی به سوالات شنوندگان در مورد ویروس کرونا پاسخ می دهد. دولت ژاپن تصمیم گرفته است از روز ۵ ماه آوریل یک طرح جدید مقابله با ویروس را در استان های اوساکا، هیوگو و میاگی اعمال کند. سوال امروز این است: «بر اساس این طرح چه اقداماتی اجرا خواهند شد و این اقدامات چه تفاوتی با اقدامات در وضعیت اضطراری خواهند داشت؟»

این طرح جدید مبتنی بر یک قانون بازبینی شده در مورد اقدامات ویژه مقابله با ویروس است که روز ۱۳ ماه فوریه سال ۲۰۲۱ تصویب شد. مطابق این طرح زمانی که وضعیت اضطراری اعلام نشده، اجازه اعمال اقدامات شدید مقابله با ویروس داده می شود. وضعیت اضطراری همه استان ها را در بر می گیرد. این طرح جدید به استانداران استان هایی که توسط دولت مرکزی مشخص شده اند، اجازه می دهد که منطقه های شهری خاصی را هدف اقدامات مقابله با ویروس قرار دهند. بر طبق این طرح جدید، درست همانند وضعیت اضطراری، استانداران می توانند از کسب و کارها بخواهند که ساعات کاری خود را کوتاه کرده و در صورتی که کسب و کارها این درخواست را نپذیرند، استانداران می توانند دستور انجام این کار را صادر کنند. مقامات می توانند اسامی کسب و کارهایی که از این کار سرپیچی می کنند را اعلام کنند.

آنها همچنین می توانند در صورت لزوم، بازرسی هایی در محل انجام دهند. اما بر طبق این طرح جدید مقامات نمی توانند از کسب و کارها درخواست تعطیلی موقت کنند، این کار در وضعیت اضطراری قابل انجام است.

بر طبق این طرح جدید کسب و کارهایی که بدون دلیل موجه این دستور را نپذیرند و یا بازرسی محلی را رد کنند، ممکن است تا حداکثر ۲۰۰ هزار ین یا حدود ۱۸۰۰ دلار جریمه شوند. در وضعیت اضطراری خاطیان ممکن است تا حداکثر ۳۰۰ هزار ین یا حدود ۲۷۰۰ دلار جریمه شوند.

این اطلاعات در تاریخ ۲ آوریل به روز شده است.