افت شدید فروش خودروهای نو در ژاپن طی سال مالی گذشته

فروش خوردروهای نو در ژاپن در سال مالی گذشته که ماه مارس به پایان رسید به شدت افت داشت. در طول این سال دو بار به علت همه گیری جهانی ویروس کرونا در ژاپن وضعیت اضطراری اعلام شد که باعث کاهش شدید مراجعه خریداران به فروشندگان شد.

بنا به اعلام انجمن فروشندگان خودروی ژاپن، در سال میلادی گذشته حدود چهار میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه خودروی نو به فروش رفته است. این تعداد ۶ / ۷ درصد نسبت به سال پیش از آن کمتر است. این دومین سال متوالی بود که میزان فروش کاهش داشت.

در دسته خودروهای با اندازه معمولی، کامیون ها و اتوبوس ها، میزان فروش با افت ۹ / ۸ درصدی به ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار دستگاه رسید.

فروش خودروهای کوچک ۳ / ۵ درصد کاهش داشت و به یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه رسید.

فروش اتوبوس به تنهایی ۴ / ۴۰ درصد افت داشت چرا که تقاضا برای جایگزینی این نوع خودرو در صنعت گردشگری به شدت کاهش داشت.

انجمن فروشندگان خودروی ژاپن می گوید با توجه به امکان تاثیرگذاری کمبود عرضه نیمه هادی ها بر تولید خودرو، چشم انداز بازار فروش خودروهای نو در سال مالی جاری همچنان مبهم است.