مقاماتی از وزارت ترابری ژاپن به دلیل بسته شدن کانال سوئز از مصر بازدید می کنند

پس از آنکه یک کشتی با مالکیت ژاپنی حدود یک هفته پیش کانال سوئز را مسدود کرد، آکابا کازویوشی وزیر ترابری ژاپن می گوید وزارتخانه اش مقاماتی را به مصر می فرستد.

این کشتی باری که در مالکیت یک شرکت ژاپنی واقع در استان اهیمه در غرب ژاپن است، ماه گذشته در کانال سوئز گیر کرد و منجر به آن شد که هیچ کشتی دیگری نتواند از این کانال عبور کند.

آکابا روز جمعه به خبرنگاران گفت او از مقامات دولت مصر و دیگر افرادی که شبانه روزی برای رها سازی این کشتی فعالیت کردند، سپاسگزار است.

او کانال سوئز را یک آبراه مهم برای اقتصاد جهان از جمله ژاپن خواند.

آکابا گفت وزارت ترابری در حال ارسال گروهی از کارشناسان به مصر است تا از افرادی که برای باز کردن دوباره این آبراه به سختی کار کردند تشکر کرده و نیز در مورد راه های افزایش همکاری با دولت مصر بحث و تبادل نظر کنند.

به گفته این وزارتخانه، چهار نفر از مقامات به مصر اعزام خواهند شد، و در صورتی که از آنها خواسته شود تا در تحقیقات در مورد این حادثه و اقدامات برای جلوگیری از وقوع مجدد آن کمک کنند، آماده همکاری خواهند بود.