شورای امنیت توسل به خشونت در میانمار را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد توسل به خشونت علیه تظاهر کنندگان مخالف دولت در میانمار را محکوم کرده است.

از زمان کودتای میانمار در دو ماه پیش، بیش از ۵۰۰ غیرنظامی در درگیری ها با نیروهای امنیتی آن کشور کشته شده اند.

روز پنجشنبه، یک روز پس از برگزاری سومین جلسه اضطراری شورای امنیت پیرامون اوضاع میانمار، ویتنام، رئیس این شورا در ماه میلادی جاری، اظهار نظری را در این رابطه از طریق توئیتر منتشر کرد.

ویتنام نوشت «اعضای شورای امنیت عمیقا نگران وضعیت به سرعت رو به وخامت در میانمار هستند و توسل به خشونت علیه تظاهر کنندگان صلح جو و نیز کشته شدن صدها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را قویا محکوم می کنند.»

در این اظهار نظر از ارتش میانمار خواسته شده است که حداکثر خویشتن داری به خرج دهد و بی درنگ همه بازداشت شدگان از جمله آنگ سان سوچی مشاور کشوری، و وین مینت رئیس جمهور، را آزاد کند.

لحن این اظهار نظر مشابه بیانیه رئیس شورای امنیتی است که در پی نشست سه هفته پیش این شورا منتشر شده بود.

حصول اتفاق نظر بر سر نحوه واکنش به خشونت ها در میانمار در نشست اخیر شورای امنیت محقق نشد. آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا خواهان اعمال تحریم هایی بر میانمار بودند که شامل ممنوعیت صادرات تسلیحات به آن کشور شوند اما چین و روسیه با آن مخالفت کردند.