ژاپن خواهان آغاز گفتگو بین جناح های متخاصم در میانمار است

موتگی توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن، می گوید کشورش از ارتش میانمار و مخالفان کودتا می خواهد که به منظور حل و فصل اغتشاش جاری در آن کشور وارد گفتگو شوند.

روز جمعه، موتگی در کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگر اعمال تحریم منجر به حل و فصل فوری اغتشاش در میانمار شود، ژاپن مبادرت به این کار خواهد کرد اما اوضاع به این سادگی نیست.

او افزود اعتقاد دارد اعمال تحریم صرفا به این دلیل که کشورهای دیگر اقدام به آن می کنند، راهگشا نخواهد بود.

موتگی در ادامه گفت در نهایت، جناح های مخالف یکدیگر در میانمار باید وارد گفتگو شوند و با حمایت جامعه بین المللی، به دنبال راهکاری جهت یافتن راه حل باشند.

او همچنین گفت ژاپن کوشش خواهد کرد گفتگو را بین ارتش میانمار، حزب تحت رهبری آنگ سان سوچی رهبر بازداشت شده آن کشور، و گروه های پیکارجوی اقلیت های قومی مختلف محقق سازد.