گزارش ۶۱۳ مبتلای جدید به کرونا در استان اوساکا در روز جمعه

استاندارای اوساکا می گوید روز جمعه ۶۱۳ مبتلای جدید به ویروس کرونا را در این استان تأیید کرده است.

این دومین روز متوالی است که آمار روزانه در این استان از ۶۰۰ نفر فراتر می رود.

این تعداد پنجمین تعداد زیاد مبتلایان روزانه از زمان شروع این همه گیری جهانی است. آمار روزانه در این استان برای چهار روز متوالی از تعداد مبتلایان در توکیو بیشتر بوده است.

در همین شرایط، دولت کلانشهر توکیو می گوید روز جمعه ۴۴۰ مبتلای جدید را تأیید کرده است.

این تعداد ۶۴ مورد بیشتر از هفته گذشته است. آمار روزانه در توکیو برای سومین روز متوالی از ۴۰۰ نفر بیشتر بوده است.