کندی واکسیناسیون روی تجارت بین المللی اثر منفی می گذارد

سازمان تجارت جهانی انتظار دارد در سال میلادی جاری تجارت در سراسر جهان بهتر شود اما می گوید آهسته بودن واکسیناسیون در کشورهای فقیر بر این بهبود سایه خواهد انداخت.

روز چهارشنبه، این سازمان تازه ترین پیش بینی های خود را منتشر کرد و گفت محرک های قوی موجب افزایش ۸ درصدی حجم نقل و انتقال بین المللی کالاها در سال میلادی جاری خواهد شد. سال گذشته، حجم نقل و انتقال کالاها ۳ / ۵ درصد کاهش داشت.

با این حال، سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کند که به دلیل آهسته تر بودن واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه، سرعت بهبود تجارت بین المللی در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به ۴ درصد برسد.

مدیرکل این سازمان خواستار سریعتر شدن توزیع واکسن در سراسر جهان شد.