سفارت روسیه در پیونگ یانگ: ملزومات در کره شمالی کمیاب شده اند

سفارت روسیه در پیونگ یانگ، پایتخت کره شمالی، می گوید با کمیاب تر شدن مایحتاج در این کشور در بحبوحه محدودیت های شدید ضد کرونا، تعداد بیشتری از اتباع خارجی در حال ترک کره شمالی هستند.

روز پنجشنبه، این سفارتخانه عکس هایی را از طریق فیسبوک منتشر کرد و گفت ۳۸ خارجی روز ۱۸ مارس پیونگ یانگ را ترک کردند.

این سفارتخانه می گوید درب های ورودی سفارت های بریتانیا و چند کشور دیگر در پیونگ یانگ قفل هستند و کمتر از ۲۹۰ خارجی در کره شمالی باقی مانده اند.

در این عکس ها ساختمان های خالی سازمان های بین المللی و سفارتخانه های کشورهای دیگر مانند جمهوری چک و پاکستان دیده می شوند.

بیش از یک سال است که به دلیل اقدامات جلوگیری از گسترش کرونا، انتقال کالا و رفت و آمد مردم در کره شمالی شدیدا محدود شده است.

سفارت روسیه می گوید همه کس قادر به فائق آمدن بر محدودیت های شدید و بیسابقه و کمبود شدید ملزوماتی همچون دارو نیست.