گزارش ها: آنگ سان سو چی با پنجمین اتهام روبرو شد

رسانه های میانمار می گویند که آنگ سان سو چی به نقض قانون اسرار رسمی کشور متهم شده است. از زمان بازداشت او طی کودتای اول فوریه این پنجمین پرونده اتهام علیه او است.

رسانه ها روز پنجشنبه به نقل از وکیل سو چی این خبر را گزارش کردند. چهار اتهام دیگر شامل واردات غیرقانونی بی سیم های دستی و استفاده غیرمجاز از آنهاست.

تحلیلگران می گویند که ارتش به دنبال تایید مشروعیت خود و ممنوع کردن آنگ سان سو چی از بازگشت به عرصه سیاست است.

معترضان ضد کودتا روز پنجشنبه به تظاهرات خود ادامه دادند. یک گروه مدافع حقوق بشر محلی گفت که نیروهای امنیتی پنج نفر را به ضرب گلوله از پا در آوردند.

این گروه ادعا کرد که آمار مرگ و میر از زمان آغاز کودتا افزایش یافته و به دستکم ۵۴۳ نفر افزایش یافته است.