پرواز پهپادهای چینی در آسمان جزایر تحت اختیار تایوان

مقام های تایوان می گویند رصد پهپادهای چینی در جزیره های تحت اختیار این کشور در دریای چین جنوبی باید ادامه یابد. آنها می گویند که نمی توان احتمال فعالیت های جاسوسی توسط این پهپاد ها را رد کرد.

مقام های اداره گارد ساحلی تایوان در گزارشی به پارلمان این منطقه در روز پنجشنبه گفتند که هواپیماهای بدون سرنشین چینی اخیرا بر فراز جزایر پراتاس در دریای چین جنوبی به پرواز در آمده اند.

این مقام ها نگفتند که این پهپادها از چه زمانی ظاهر شدند یا به چه دفعاتی در آسمان این جزیره ها به پرواز در آمدند. اما منابع آگاه می گویند که این پهپادها دستکم از پاییز گذشته به این سو مشاهده شده اند.

آنها همچنین گفتند که تحکیم روابط این کشور با آمریکا ممکن است واکنش چین را در پی داشته باشد. به گفته آنها، این کشور ممکن است بر جزیره اصلی تایوان یا جزایر دورافتاده آن فشار بیاورد و از شبه نظامیان، گارد ساحلی یا ارتش خود برای ایجاد درگیری استفاده کند. این مقامها بر لزوم زیر نظر گرفتن فعالیت پهپادها تاکید کردند تا این کشور بتواند بی درنگ واکنش نشان دهد.