آمریکا از محکومیت مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ انتقاد کرد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مجرم شناخته شدن هفت نفر از مدافعان دموکراسی در هنگ کنگ را محکوم کرده و گفته است که این احکام آزادی های این منطقه را تضعیف می کنند.

ند پرایس روز پنجشنبه پس از آنکه یک دادگاه هنگ کنگ هفت نفر را به اتهام برگزاری تجمع غیرمجاز در رابطه با تظاهرات ضد دولتی در ماه اوت سال ۲۰۱۹ گناهکار شناخت با خبرنگاران صحبت کرد. آنها برای سال های زیادی جزیی از جنبش دموکراسی خواه بوده اند.

پرایس گفت این محکومیت ها نشان می دهد که مقامات چینی و هنگ کنگی تا چه حد «به دنبال از بین بردن تمام انواع مخالفت های مسالمت آمیز هستند.»

پرایس گفت که آمریکا همچنان در کنار میلیون ها نفر از مردم هنگ کنگ می ایستد که برای حفاظت از خودمختاری و آزادی به طور مسالمت آمیز تظاهرات کرده اند.

او اضافه کرد که آمریکا همچنان مقامات چینی و هنگ کنگی را در این مورد مسئول می داند و به احتمال اقدامات متقابل آمریکا اشاره کرد.