۹۱ درصد اثربخشی واکسن فایزر تا شش ماه پس از دوز دوم

شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شریک آلمانیش بیو ان تک می گویند که تا شش ماه پس از تزریق دومین دوز واکسن کووید-۱۹ تولیدی آنها، اثربخشی آن در حد ۹۱ درصد باقی مانده است.

این دو شرکت روز پنجشنبه نتایج آزمایش بالینی واکسنی که پس از دریافت مجوز برای استفاده اضطراری از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا در ماه دسامبر گذشته انجام دادند را منتشر کردند.

داده های به روز شده یک کارآزمایی بالینی روی بیش از ۴۶ هزار نفر تا پایان روز ۱۳ مارس حاکی از بروز علائم کرونا در ۹۲۷ نفر بود.

فایزر و بیو ان تک گفتند که از این تعداد ۸۵۰ نفر کسانی بودند که به آنها دارو نما (واکسن غیرواقعی) تزریق شده بود، در حالی که در میان گروه واکسینه شده با واکسن واقعی ۷۷ نفر علائم کرونا داشتند.

آنها گفتند که این رقم با نرخ کارآیی ۳ / ۹۱ درصد پیشگیری از بیماران دارای علائم کرونا «که از هفت روز تا شش ماه پس از تزریق دوز دوم اندازه گیری شده» مطابقت دارد.

این دو شرکت گفتند که این نتایج حاوی داده های بیش از ۱۲ هزار نفر است که دستکم شش ماه از واکسیناسیون کامل آنها گذشته است.

فایزر و بیو ان تک همچنین نتایج آزمایش ۸۰۰ نفر در آفریقای جنوبی که نسخه جدید ویروس کرونا در آنجا در حال شیوع است را منتشر کردند. آنها گفتند که از این تعداد تنها ۹ نفر دارای علائم کرونا مشاهده شد که همگی در گروه تزریق با دارو نما قرار داشتند. شش نفر از این ۹ نفر به نسخه جدید آفریقای جنوبی مبتلا شده بودند. این دو شرکت گفتند که این داده ها نشان می دهد این واکسن در مقابل این نسخه جهش یافته جدید کرونا نیز اثربخشی بالایی دارد.