خط آهن سیبو قطاری خورشیدی راه اندازی می کند

گرداننده یک خط آهن در ژاپن به عنوان بخشی از تلاش ها برای ایجاد یک جامعه کربن صفر، در حال بکار گرفتن قطاری است که با نیروی خورشیدی کار کرده و انتشار دی اکسید کربن آن صفر است.

این قطار از اوایل ماه آوریل در استان سایتاما واقع در شمال توکیو بکار گرفته خواهد شد. این قطار در خط یاماگوچی که ۸ / ۲ کیلومتر طول دارد کار خواهد شد. گرداننده این قطار، خط آهن سیبو، می گوید این خط آهن سالانه یک میلیون مسافر حمل می کند.

مقامات می گویند این قطار عملا عاری از انتشار گاز دی اکسید کربن خواهد بود. این قطار با استفاده از نیروی تولید شده در نیروگاه خورشیدی سیبو در استان کاناگاوا و دیگر تاسیسات کار خواهد کرد.

تا کنون میانگین انتشار دی اکسید کربن این خط آهن حدود ۳۰۰ تن در سال بوده است.

هوندا نائوشی، یک مقام خط آهن سیبو، می گوید: «ما درباره کمک به کاهش گاز دی اکسید کربن فکر کرده ایم چرا که قطارها میزان بسیار زیادی برق مصرف می کنند. امیدواریم که بتوانیم آگاهی مردم درباره محیط زیست را افزایش دهیم.»

انتظار می رود دیگر گردانندگان خط آهن اقدامات خود برای انرژی سبز را سرعت بخشند. خط آهن توکیو برای یکی از خط های خود در توکیو هم اکنون به انرژی قابل تجدید روی آورده است.