ژاپن کارآزمایی بالینی ماریجوانای دارویی را بررسی می کند

وزارت بهداشت ژاپن بحث و گفتگو در مورد چگونگی انجام اولین کارآزمایی بالینی ماریجوانای دارویی را شروع کرده است. استفاده پزشکی از ماریجوانا در حال حاضر بر اساس قوانین ژاپن محدودیت دارد.

آغاز این بحث و گفتگوها روز چهارشنبه در جلسه ای از هیئت کارشناسان این وزارتخانه در زمینه استفاده از ماریجوانا گزارش شد.

این وزارتخانه می گوید یک تیم پژوهشی در مورد روشهای بخصوص انجام کارآزمایی بالینی گفتگو کرده اند. این تیم قصد دارد گزارشی را تا پایان ماه مه تهیه کند.

محصولات پزشکی مشتق از گیاه ماریجوانا در آمریکا و دیگر کشورها تأیید شده اند. این محصولات شامل داروهایی برای معالجه صرع دیردرمان هستند.