خواست نخست وزیر ژاپن از جوانان برای رعایت اقدامات ضد کرونا

سوگا یوشیهده، نخست وزیر ژاپن، با استفاده از حساب توئیتری رسمی خود از جوانان کشور خواسته تا اقدامات ضد ویروس کرونا را رعایت کنند.

سوگا روز پنجشنبه، که اولین روز مدارس و شرکت ها برای بسیاری از مردم ژاپن است، در یک توئیت به دانش آموزان و کارمندان جدید تبریک گفت.

سوگا گفت آگاه است که بعضی ها در بحبوحه تاثیر ادامه دار ویروس کرونا دچار دشواری هایی هستند و افزود تمامی تلاش خود را بکارخواهد گرفت تا همه بتوانند بدون نگرانی تحصیل و کار کنند.

سوگا از جوانان خواست تا اقدامات پیشگیرانه از قبیل استفاده از ماسک، شستن دستها و اجتناب از فضاهای بسته، مکان های پر ازدحام و تماس های نزدیک را ادامه دهند.

سوگا تعهد کرد هر چه زودتر این ویروس را مهار کند و گفت مصمم است از زندگی و معیشت مردم محفاظت کند.