توکیو ۴۷۵ مبتلای جدید به ویروس کرونا را گزارش داد

دولت کلانشهر توکیو روز پنجشنبه ۴۷۵ مبتلای جدید به ویروس کرونا را تأیید کرد که از ۲۱ مارس، زمانی که وضعیت اضطراری در پایتخت ژاپن پایان یافت، این بالاترین تعداد است.

میانگین متغیر هفت روزه مبتلاهای جدید در توکیو تا روز پنجشنبه ۳ / ۳۷۲ نفر بود که نسبت به یک هفته گذشته ۴ / ۱۶ درصد افزایش داشت.

برای بیستمین روز متوالی، یک میانگین متغیر هفت روزه نسبت به هفته پیشتر از آن افزایش داشته که یک نشانگر واضح از این است که تعداد مبتلایان دوباره رو به افزایش گذاشته است.

در میان ۴۷۵ مورد که روز پنجشنبه گزارش شد، حدود یک چهارم یا ۱۱۴ نفر از آنها افراد ۲۰ تا ۳۰ ساله، ۹۳ نفر افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله و ۶۴ نفر افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله بودند. ۱۰۸ مبتلا هم ۶۰ سال یا بیشتر داشتند.

تعداد کل مبتلایان تأیید شده در توکیو از آغاز همه گیری به ۱۲۱ هزار و ۴۶۱ نفر رسیده است.

تعداد بیماران با شرایط حاد در توکیو ۴۴ نفر بود که نسبت به چهارشنبه یک نفر کمتر است.