جمعیت ویتنامی های ژاپن به رتبه دوم بین خارجیان رسید

در سال گذشته، ویتنامی ها بین خارجیان مقیم ژاپن از نظر جمعیت در رتبه دوم قرار گرفتند.

اداره مهاجرت ژاپن می گوید تا پایان سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار خارجی در ژاپن بودند که حدود ۴۶ هزار نفر کمتر از سال ۲۰۱۹ بود.

چینی ها با ۷۷۸ هزار و ۱۱۲ نفر در صدر جدول بودند و بعد از آن ویتنامی ها با ۴۴۸ هزار و۵۳ نفر در رتبه دوم و پس از آن شهروندان کره جنوبی با ۴۲۶ هزار و ۹۰۸ نفر بیشترین تعداد خارجیان در ژاپن تشکیل می دادند.

ویتنامی ها بیش از ۱۵ درصد کل خارجیان در ژاپن را تشکیل می دهند که طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته اند.

ویتنام برای اولین بار کره جنوبی را پشت سر گذاشت که دلیل آن افزایش اخیر شمار ویتنامی ها عمدتا دانشجویان و کارآموزان فنی هستند که به ژاپن می آیند.