قانون افزایش سن بازنشستگی به ۷۰ سال در ژاپن اجرایی شد

قانون جدیدی که شرکت ها را ملزم می کند کارمندان خود را تا سن ۷۰ سالگی سر کار نگه دارند روز پنجشنبه در ژاپن اجرایی می شود.

یک بررسی که توسط وزارت امور داخلی انجام شده دریافته است که سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰ هزار شاغل در سنین ۶۵ سال به بالا وجود داشته است. این کارگران مسن ۶ / ۱۳ درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند.

به دلیل کاهش نرخ موالید، پیر شدن جمعیت و همینطور کمبود نیروی کار انتظار می رود تعداد کارمندان مسن در ژاپن بالاتر هم برود.

در حال حاضر، شرکت های ژاپنی موظفند کارمندانی که مایل به ادامه کار هستند را تا سن ۶۵ سالگی سر کار نگه دارند.

در قانون جدید پنج انتخاب به شرکت ها داده شده تا کارمندان مسن تر خود را حفظ کنند. آنها می توانند سن بازنشستگی این افراد را به ۷۰ سال افزایش دهند، سن بازنشستگی را کامل حذف کنند، یا بدون تغییر سن بازنشستگی اجازه دهند کارمندان بیشتر از سقف سنی به کار خود ادامه دهند.

شرکت ها همچنین می توانند کارهای خود را به بازنشستگانی که کسب و کار مستقل خود را شروع کرده اند و به صورت آزاد کار می کنند برون سپاری کنند. گزینه آخر هم این است که شرکت ها از کارمندانی که تصمیم می گیرند کار خود را در نهادهای غیر انتفاعی و سایر نهادهای مفید برای جامعه ادامه دهند حمایت کنند.

طبق این قانون، شرکت ها و کارمندان باید درباره گزینه انتخابی برای سن بازنشستگی به توافق برسند.