اثربخشی واکسن فایزر روی کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله

فایزر، شرکت دارو سازی آمریکایی و بیوان تک شریک آلمانی آن می گویند دریافته اند که واکسن ویروس کرونای آنها روی کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ ساله نیز موثر است.

در حال حاضر واکسن فایزر-بیوان تک برای استفاده روی افراد ۱۶ سال به بالا مجاز است.

این دو شرکت جهت آزمایش ایمنی و کارایی آزمایش این واکسن، روز چهارشنبه نتایج آزمایش های بالینی روی ۲۲۶۰ کودک بین ۱۲ تا ۱۵ ساله در آمریکا را منتشر کردند.

در این آزمایش های بالینی این دو شرکت گفتند در میان ۱۱۲۹ کودکی که شبه واکسن (دارونما) به آنها تزریق شده بود ۱۸ نفر علائم کووید-۱۹ نشان دادند اما هیچکدام از ۱۱۳۱ نفری که این واکسن به آنها تزریق شده بود علائم این بیماری را نشان ندادند.

فایزر آزمایش های بالینی روی کودکان حتی در سنین پائینتر بین شش ماهه تا ۱۱ ساله را هم آغاز کرده است.

فایزر و بیو ان تک قصد دارند به منظور تقاضا برای استفاده اضطراری این واکسن روی کودکان، داده های خود را به اداره دارو و غذای آمریکا و آژانس نظارت داروئی اروپا ارائه دهند.