ادامه گسترش نسخه های جدید کرونا در دنیا

سازمان جهانی بهداشت می گوید که گسترش نسخه های جدید ویروس کرونا در جهان ادامه دارد.

این نهاد سلامت بین المللی سه نسخه ای که ابتدا در بریتانیا، آفریقای جنوبی و برزیل مشاهده شده اند را «نسخه های نگران کننده» می نامد.

در گزارش هفتگی همه گیرشناسی سازمان جهانی بهداشت در روز سه شنبه آمده است که نسخه بریتانیا با اضافه شدن پنج کشور دیگر، اکنون در ۱۳۰ کشور و منطقه گسترش یافته است.

نسخه آفریقای جنوبی در ۸۰ کشور و منطقه شناسایی شده که این رقم هم از هفته گذشته در پنج کشور جدید مشاهده شده است. نسخه برزیلی با چهار رقم افزایش به ۴۵ کشور و منطقه رسیده است.

سازمان جهانی بهداشت شش نسخه جهش یافته دیگر را «نسخه های جالب توجه» خوانده است. آنها شامل نسخه هایی هستند که در ماه فوریه در فیلیپین و ژاپن شناسایی شدند و یک نسخه که در ماه ژانویه در فرانسه شناسایی شد.