امکان اجرای مقررات سخت گیرانه کرونا در اوساکا، هیوگو و میاگی

دولت ژاپن قصد دارد تا با در نظر گرفتن وضعیتی ویژه برای استان های اوساکا، هیوگو و میاگی به آنها اجازه بدهد بدون اعلام وضعیت اضطراری تمهیدات مقابله با ویروس کرونا را شدیدتر کنند. شمار مبتلایان در این استان ها رو به افزایش بوده است.

انتظار می رود دولت روز پنج شنبه در جلسه کارگروه مقابله با کرونا در این زمینه تصمیم بگیرد. این سه استان اولین استان هایی خواهند بود که مجاز به اجرای چنین اقدامات سخت گیرانه ای خواهند شد.

دولت در حال بررسی حفظ اقدامات ضد ویروس به مدت یک ماه از روز دوشنبه برای این سه استان است.

استان اوساکا چهارشنبه شب به طور رسمی از دولت مرکزی درخواست این وضعیت ویژه را کرد.